Disclaimer

Nederlands

De informatie zoals opgenomen op de website van Practical B.V. is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als professioneel advies. Wij raden u aan advies in te winnen door contact op te nemen met Practical B.V., voordat u beslist of handelt.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Practical B.V. niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Practical aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Practical B.V. sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Practical B.V. geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Practical B.V. beheerst, gemaakt en/of onderhouden. Practical aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

Practical Accounting, Practical Analytics en Practical Advisory zijn de handelsnamen waaronder Practical B.V. haar diensten verleend. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

English

The information on this website is for general information purposes only.

Given the changeable nature of laws, rules, regulations and information in general, and the inherent hazards of electronic communication, there may be delays, omissions or inaccuracies in information contained in this site. Accordingly, the information on this website should not be used as a substitute for consultation with professional advisers. We recommend consulting Practical B.V. before making any decision or taking any action.

While we have exercised the greatest possible care in the compilation and maintenance of the information provided on this site, Practical B.V. cannot guarantee the completeness, timeliness and/or accuracy of the information. Accordingly, Practical B.V. accepts no liability for direct or consequential damage resulting from the use of, reliance on or action taken on the basis of information provided on this website, unless it is a matter of intention or deliberate recklessness on the part of Practical. All information on this site is provided ‘as is’, without Practical B.V. giving a warranty of any kind, express or implied, including, but not limited to warranties of performance, merchantability and fitness for a particular purpose. Certain links in this site connect to other websites maintained by third parties. Practical B.V. does not control, make or maintain these websites. Accordingly, Practical B.V. accepts no liability whatsoever for direct or consequential damage resulting from (the use of) the content of websites to which links are included on this site.

This website and its content are governed by Dutch law on ownership and proprietary right. Nothing from this site or from its content may be reproduced, stored in an electronic data base or made public in any way, either electronically, mechanically, by photocopying, scanning or in any other way without the prior approval of Practical B.V., other than for private and non-commercial use.

Practical Accounting, Practical Analytics en Practical Advisory are the brands under which Practical B.V. renders her services. This disclaimer may change from time to time.